• Institut za filozofiju i društvenu teoriju
    IVAN VEJVODA NA ČELU UO INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU

PRINUDNA UPRAVA NA INSTITUTU ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU

Već godinu i po dana zaposleni Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) vode borbu za očuvanje i zaštitu slobodnog i nezavisnog naučnog rada i mišljenja koje je ugroženo postupanjem Vlade i nadležnog ministarstva.

Odlukom Vlade iz januara 2020. godine raspušten je postojeći i imenovan novi Upravni odbor Instituta. Ovo je učinjeno bez konsultacija sa Institutom, čak ni kad je reč o članovima UO iz reda zaposlenih, čime je prekršen Zakon o nauci. Jednako nezakonitom odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imenovan je v.d. direktora.

IFDT je jedini od gotovo 70 instituta u Srbiji kojem je nametnut v.d. direktora koji nije iz redova zaposlenih. Predsednik Upravnog odbora i v.d. direktora aktivno opstruiraju rad IFDT-a i zastrašuju zaposlene. Zaposlenima se preti imenovanjem direktora u punom mandatu odlukom Vlade umesto odabirom najboljeg kandidata na javnom konkursu, na kojem bi se vrednovale naučna izvrsnost, iskustvo i kompetentnost za rukovođenje. Kolektiv IFDT-a jedinstven je u odluci da ne dozvoli gušenje akademskih sloboda i nasilno preuzimanje Instituta.

IFDT je u ozbiljnom riziku od nedemokratskog uticanja na kreiranje kadrovske politike, radikalnog menjanja programske i vrednosne orijentacije, kao i poništavanja dosadašnjih naučnih rezultata Instituta. Zbog svojih naučnih rezultata IFDT je prepoznatljiv u zemlji i inostranstvu, kao vodeća naučno-istraživačka organizacija u oblasti društveno-humanističkih nauka u Srbiji, sa procentualno najvećim brojem naučnika povratnika po broju zaposlenih i mnoštvom dobijenih najkompetitivnijih međunarodnih naučnih projekata, uključujući Horizont, COST i Žan Mone akcije.

Na ovim stranicama možete pratiti najnovije rezultate naših istraživanja i informacije o zbivanjima u IFDT-u.

page-right-sidebar.php