Grupa istaknutih svetskih intelektualaca, predvođena Noamom Čomskim, Alfredom Ejerom i Jirgenom Habermasom, je povodom represije koja se vršila nad osam profesora Univerzitetu u Beogradu formirala Međunarodni odbor zabrinutosti za akademske slobode u Jugoslaviji. Po formiranju uputili su pismo tadašnjem doživotnom predsedniku SFRJ Maršalu Josipu Brozu Titu, u kome su ga obavestili da će ovaj odbor nastaviti da postoji i deluje sve dok represija traje. Iako su ovi profesori na kraju ipak ostali bez svojih mesta na fakultetima, ova borba u kojoj nisu bili sami rezultirala je formiranjem Centra za filozofiju i društvenu teoriju koji je otvoren samo kako bi se njima našlo mesto na Univerzitetu. Centar je vremenom prerastao u Institut za filozofiju i društvenu teoriju, a ova institucija se posle skoro pedeset godina ponovo nalazi na udaru vlasti u pokušaju da joj se nametnu partijski rukovodeći organi. Više o problemima sa kojima se danas susreću zaposleni na IFDT-u možete pročitati na ovde.

Pismo Titu

Alfred Dž. Ajer, Noam Čomski, Robert S. Koen, Dagfin Folesdal, Jirgen Habermas, et al.
6. Februar 1975

 

 Urednicima:
Ovo pismo je poslato Predsedniku Titu 23. decembra 1974, od strane nedavno ustanovljenog Međunarodnog odbora za brigu o akademskim slobodama u Jugoslaviji.

 

Poštovani Maršale Tito,

međunarodna zajednica naučnika i akademskih radnika je sve zabrinutija zbog vesti o represiji nad intelektualcima i pokušajima ograničavanja akademskih sloboda u Jugoslaviji. Posebno je šokantan nedavno donešen zakon za Republiku Srbiju, kojim se organičava samoupravljanje na univerzitetima i ovlašćuje Skupština da iz političkih razloga suspenduje univerzitetske profesore sa njihovih pozicija. Donošenje zakona vidimo kao deo organizovanog napada na jedan broj međunarodno priznatih i uvaženih marksističkih filozofa i njihovih studenata. Ako se zakon primeni, može da uništi čitavu unutrašnju organizaciju jugoslovenskih univerziteta, čija autonomija i samoupravljanje su bili ponos nacije i uzor celokupnom svetu.

S obzirom na ova dešavanja, mi, potpisnici ovog pisma, smo odlučili da formiramo stalni Međunarodni odbor za brigu o akademskim slobodama u Jugoslaviji. Mi smo prijatelji vaše zemlje, i divimo se uspesima Maršala Tita u oslobađanju jugoslovenskih naroda i izgradnji novog, demokratskog i humanog socijalizma. Bilo bi nam veoma žao ako bi ova dostignuća bila uništena povratkom na autoritarne i reakcionarne oblike političkog upravljanja.

Cilj našeg Odbora je da pokrene pitanje akademskih sloboda u Jugoslaviji u svim nacionalnim i međunarodnim akademskim institucijama i organizacijama i da obaveštava medije o aktuelnim dešavanjima. Odbor će postojati sve dok traje represija u Jugoslaviji.

Smatramo svojim pravom i dužnošću da protestujemo protiv svih daljih ograničavanja akademske slobode i kršenja Povelje Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima u Jugoslaviji. Posebno protestujemo zbog novih izmena Zakona o univerzitetu u Srbiji i pozivamo Maršala Tita da iskoristi svoj uticaj i državničku ulogu kako bi osudio ovaj zakon i sprečio njegovu primenu. Uvereni smo da samo vraćanjem autonomije univerzitetima i uzdržavanjem od represije nad intelektualcima Jugoslavija može da opstane kao uvaženi član porodice progresivnih i miroljubivih nacija.

Mi, naučnici i akdademski radnici koji čine Odbor, smo:

Ser Alfred Dž. Ajer, Profesor filozofije Univerziteta u Okfordu, i bivši Predsednik, Institut International de Philosophie (Pariz); Profesor Noam Čomski, Profesor lingvistike, Massachusetts Institute of Technology, SAD; Profesor Robert S. Koen, Profesor fizike i filozofije, Univerzitet u Bostonu, SAD; Profesor Dagfin Folesdal, Profesor filozofije, Univerzitet u Oslu, Norveška, i Univerzitet Stenford, SAD; Dr Jirgen Habermas, Institut Maks Plank, Štarnberg, BRD; Profesor Jaako Hintika, Profesor filozofije, Akademija Finske i Univerzitet Stenford, SAD, i Potpredsednik, Međunarodni savez istorije i filozofiju nauke; Profesor Harald Ofstad, Profesor filozofije, Univerzitet u Stokholmu, Švedska; Profesor Haim Perelman, Profesor filozofije, Université Libre de Bruxelles, Belgija, i Predsednik, Institut International de Philosophie (Pariz); Profesor Pol Riker, Profesor filozofije, Univerzitet u Parizu; Profesor Georg Henrik fon Rajt, Profesor filozofije, Akademija Finske i Gostujući profesor Univerziteta Kornel, SAD, bivši Predsednik, Međunarodni savez istorije i filozofije nauke.

The New York Review of Books