novembar 2018. – Istekao je mandat UO IFDT čiji je predsedavajući bio prof. dr Dragan Mitrović, kako Vlada RS nije imenovala novi, Institut je ostao bez UO.

28. mart 2019. – Ministarstvo je dostavilo odluku o novom UO. Za predsednika UO imenovan je prof. dr Zoran Avramović, a za članove koje imenuje Vlada prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Zoran Jevtović i  dr Nina Mudrinić Milovanović. Kašnjenje sa ovom odlukom je dovelo u pitanje redovno i regularno funkcionisanje Instituta: nije bilo mogućnosti da se usvoji finansijski izveštaj, nije usvojen finansijski plan, kao ni program rada za 2019. godinu, te nisu na vreme pokrenuti tenderi.

16. april 2019. – Naučno veće Instituta upućuje Kabinetu Predsednika Republike Srbije, Kabinetu Predsednice Vlade Republike Srbije, Kabinetu Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Kabinetu Rektorke Univerziteta u Beogradu pismo pod naslovom „Institucionalna neposlušnost Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu“ u kome se obrazlaže neslaganje Naučnog veća sa imenovanim UO zbog sumnje da je namera UO u ovom sastavu da „nedemokratski utiče na kreiranje kadrovske politike, menja orijentaciju našeg akademskog rada, kao i poništi sve dosadašnje napore kojima smo pozicionirali Institut kao važan centar u naučnoj i istraživačkoj zajednici u Srbiji, regiji, Evropi i svetu“, upozoravajući da se radi o pokušaju rušenja integriteta i autonomije Instituta.

30. april 2019. – U odgovoru na gornje pismo, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ističe da su članovi UO legalno izabrani, te da Naučno veće nema zakonsko pravo da se protivi odluci Vlade Republike Srbije, odbacujući u potpunosti razloge koje su za svoju zabrinutost dali zaposleni IFDT.

Maj 2019. – januar 2020. – IFDT u više navrata traži smenu Zorana Avramovića i Dragana Simeunovića. Pokušaji da se nađe kompromis u prepiskama i na sastancima sa Ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem, državnim sekretarom Vladimirom Popovićem i predsednicom Vlade Anom Brnabić i pored brojnih obećanja sa njihove strane nisu urodili plodom. Paralelno sa tim, Zoran Avramović u svojim nastupima u medijima iznosi neistine i neosnovane optužbe na račun IFDT i pojedinih zaposlenih, narušavajući ugled Instituta.

4. Decembar 2019 – Ističe mandat direktoru IFDT Petru Bojaniću. UO se za skoro godinu dana od imenovanja nijednom nije sastao, te konkurs za novog direktora IFDT nije raspisan.

17. Januar 2020 – Vlada RS imenovala je novi upravni odbor, na čijem čelu se opet našao dr Zoran Avramović, a čiji su ostali članovi imenovani od strane vlade: prof. dr Mina Zirojević prof. dr Zoran Jevtović i dr Vlasta Sikimić. Saradnici IFDT ostali su zatečeni ne samo činjenicom da je na mesto predsednika UO ponovo imenovan Zoran Avramović, već i da se u njemu našla dr Mina Zirojević koja se nalazi u sudskom procesu sa jednim od istraživača IFDT, kao i time da Naučno veće IFDT čak nije konsultovano ni da predloži svoje predstavnike u UO, u skladu sa zakonom. Ovaj UO se do sada nije sastao.

21. Januar 2020 – Ministar Mladen Šarčević imenuje dr Veselina Mitrovića, koji nije bio zaposlen na IFDT i nema iskustva u vođenju projekata za vršioca dužnosti direktora IFDT. Pre postavljanja v.d. direktora, nije održan ni jedan regularan konkurs za direktora IFDT, što bi bilo u skladu sa zakonom.

Januar – Maj 2020. – Kolektiv je bio suočen sa potezima v.d. direktora koji su ozbiljno ugrozili ugled Instituta i kolektiv izložili dodatnom pritisku i neizvesnosti: obustavljanje isplata na međunarodnim projektima, pretnje disciplinskim merama i zastrašivanja otkazima, odbijanje sastanaka sa istraživačima, neodgovaranje na poslate upite, omalovažavanje zaposlenih, oduzimanje zaposlenima pristupa sajtu, itd. Etički odbor Instituta doneo je mišljenje da je v.d. direktra prekršio Etički kodeks.

7. maj 2020. –  Kolektiv IFDT upućuje pismo kabinetu Predsednika Republike i kabinetu Predsednice Vlade, u kome se traži: 1. Smena imenovanog vršioca dužnosti koji svojom nekompetentnošću nanosi štetu radu Instituta te njegovom javnom ugledu i imenovanje v.d. direktora iz kolektiva 2. Javni konkurs za direktora u skladu sa zakonom, na kojem će se vrednovati naučna izvrsnost, iskustvo i kompetencija za rukovođenje 3. Upravni odbor koji će podržati rad istraživača i naučnu izvrsnost u koordinaciji sa kolektivom IFDT.