Regionalni Apel za podršku borbi za akademske slobode

Featured Image

Na sednici Vlade Srbije od 4. juna 2020. imenovan je novi Upravni odbor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, o čemu je Danas pisao. Za predsednika UO je izabran dr Ivan Vejvoda sa Instituta društvenih nauka u Beču, a članovi su redovni profesori Sreten Vujović i Radmila Nakarada sa Beogradskog univerziteta i Vlasta Sikimić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zbog protivljenja zaposlenih na IFDT prethodnom sastavu Upravnog odbora, pokrenut je veliki međunarodni Apel za podršku autonomiji naučnog rada koji su potpisali Jirgen Habermas, Noam Čomski, Toma Piketi, Noa Juval Harari, Frensis Fukujama i još oko 400 naučnika sa preko 200 najprestižnijih svetskih univerziteta. Nakon toga je pokrenut i regionalni Apel za podršku borbi za akademske slobode. Danas objavljuje tekst Apela i potpisnike.  

Prikriveni napad na javnu nauku

Poziv na solidarnost intelektualne zajednice sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu (IFDT) ima dugu istoriju kritičkog mišljenja. Osnovan od strane disidentskih intelektualaca proteranih sa Univerziteta u Beogradu zbog svog učešća u jugoslovenskom pokretu 1968, Institut je devedesetih godina pružao jak otpor politici Slobodana Miloševića. Zoran Đinđić, filozof i prvi Predsednik Vlade Srbije nakon pada Miloševića, je radio u ovom Institutu nekoliko godina.

IFDT sada po svoj prilici treba da bude stavljen na politički povodac. Vlada Srbije je imenovala novi Upravni odbor Instituta koji uključuje nekoliko veoma kontroverznih političkih ličnosti. Na primer, Zorana Avramovića, koji je postavljen za predsednika Odbora, desničarska Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja (koga je Haški Tribunal osudio) je postavljala na čelna mesta u Ministarstvu prosvete. Avramović je već nagovestio šta misli o Institutu kada je zahtevao obustavu finansiranja Regionalnog centra IFDT u Novom Sadu. Sadašnji Vršilac Dužnosti direktora Instituta koristi represivne mere koje ukazuju na to kako će izgledati budućnost Instituta (pretnje obustavom plata, pokušaji ograničavanja slobode delanja Naučnog veća Instituta, izlaganje pritisku mlađih istraživača, obustava međunarodnih projekata, itd.).

Demokratija u Srbiji uopšte, a posebno sfere nauke i obrazovanja, sve su ugroženiji. Malo je preostalih slobodnih medija. Trenutni pokušaj da se ućutka i možda čak i eliminiše jedna autonomna naučna institucija poput IFDT-a dodatno slabi demokratiju u Srbiji. Štaviše, ovi pokušaji se sprovode u što je moguće većoj tišini, jer pažnja javnosti u ovom slučaju ne odgovara ni politički instaliranom Upravnom odboru ni Vladi Srbije. Sloboda mišljenja i sloboda naučnog rada moraju se braniti evropskom solidarnošću kolega i intelektualaca. To je jednom već bio slučaj kada su 1980. Jirgen Habermas, Iring Fečer, Oskar Negt i Albreht Velmer uspešno podržali osnivače Instituta, direktno se obraćajući tadašnjim jugoslovenskim i srpskim vlastima, i tako pomogli u osnivanju Instituta. Ko bi mogao i da pomisli da će 2020. filozofija i društvena teorija u Srbiji ponovo morati da se brane od države?

S obzirom na ovakav razvoj događaja, mi dolepotpisani zahtevamo hitnu zamenu trenutnog sastava Upravnog odbora IFDT odgovarajućim stručnim kadrovima, predstavnicima otvorene i demokratske naučne kulture; zahtevamo da se poštuju želje istraživača i zaposlenih u Institutu pri izboru novog Direktora Instituta. Takođe, ne sme se dozvoliti da Vlada Srbije dekretom nametne novog Direktora IFDT. Institutu mora biti omogućeno da povrati svoju političku i institucionalnu nezavisnost. Ako je Vlada Srbije ozbiljno posvećena demokratizaciji i želi da se pozicionira kao pouzdan kandidat za članstvo u EU, odustaće od ovog pokušaja političke kontrole.

 

Potpisnici:

Abaz Minel, politolog, muzičar
Ahmetašević Nidžara, nezavisna istraživačica
Ahmeti Kushtrim, Univerzitet vo Tetovo, Severna Makedonija
Albahari Biljana, Narodna biblioteka Srbije
Aleksić Vesna, Institut ekonomskih nauka
Anđelić Mihajlo, građanin
Andrijašević Živko, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Antić Slobodanka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Antić Srboljub, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, bivši zaposleni
Antonijević Zorana, Centar za studije roda, Univerzitet u Novom Sadu, naučna saradnica
Arežina Vera, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Arsić Milojko, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Arsić Relja, alumni, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Babić Aleksa, Kvark Media
Babović Marija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Backović Vera, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Badurina Marino, Filozofski fakultet, Univerziet u Zagrebu
Bakić Jovo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Baljozović Bogdan, student, Elektrotehnički fakultet
Balković Ana, Sveučilište u Zagrebu/Universitat Autonoma de Barcelona
Banović Damir, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Barać Stanislava, Institut za književnost i umetnost, Beograd
Baucal Aleksandar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Beljinac Nikola, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Bjelić Nikola, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Bjeloš,Maja, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Blagojević Bojan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Blagojević Jelisaveta, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Blažić Miroslava, Slovačko vojvođansko pozorište
Blazin Vanja, Biblioteka Matice srpske
Blešić Suzana, Institut za medicinska istrazivanja, Univerzitet u Beogradu
Bliznakovski Jovan, University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje
Bodroža Bojana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Bogdanović Radmila, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Bogdanović Vladan, Univerzitet u Beogradu
Bojanović Branko, građanin
Borić Nikola, alumni, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Božić Milica, student
Božilović Jelena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Božilović Nikola, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Božović Miran, University of Ljubljana, Slovenia
Božović Ratko, profesor univerziteta u penziji
Brajušković Goran, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Breneselović Dragana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Bujaković Minja, doktorand, Centralno Evropski Univerzitet
Bulajić Đorđe, student
Bulatović Dušan, Republički geodetski zavod
Bulatović Nikola, diplomirani inženjer elektrotehnike
Buljčik, Nikola, građanin
Bunić Jelena, ROZA-Udruženje za radna prava žena
Cakeljić Vesna, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Cerovac Ivan, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Čičić Damir, nezavisni istraživač
Čičkarić Lilijana, Institut društvenih nauka
Čokić Vladan, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Ćopić Hana, EVZ Foundation
Ćorović Jovanka, građanka
Čović Ksenija, građanka
Crnogorac Vesna, Centar za integritet, Niš
Čudić Marko, Univerzitet u Beogradu
Čudomirović Jovan, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Čukljević Filip, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Čupić Čedomir, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Ćurak, Nerzuk, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Ćurčić Marko, alumni, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Cvejić Dubravka, Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Beograd
Cvejić Slobodan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Cvetanović Nikola, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Cvetičanin Predrag, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
Cvetković Vladica, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Czerny Sarah, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Đajić Miloš Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
Dajović Goran, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Daković Nevena, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet u Beogradu
Damnjanović Srđan, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
David Mia, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
De Vries Mischa, alumni, Fakultet političkih nauka
Dedić Sonja, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Đedović Dajana, Centar za kulturu “Vuk Karadžić”, Loznica
Dejanović Marija, studentica
Dekanski Aleksandar, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Centar za elektrohemiju
Delić Dragan, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor u penziji
Demajo Miroslav, Institut Vinča, Univerzitet u Beogradu, penzioner
Dević Ružica, diplomirana filozofkinja
Diković Predrag, građanin
Dimić Zoran, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dimitrijević Đorđe, Demokratska stranka
Dimitrijević Kosta, građanin, samostalni doktor medicine
Dinić Marinković Milica, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dinić Marko, pisac
Dinić Rastislav, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dojčinović Biljana, Univerzitet u Beogradu
Đokić Jelica, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Đoković Nikola, doktor filoloških nauka
Dolar Mladen, Univerza v Ljubljani – University of Ljubljana
Dolenec Danijela, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Đorđević Biljana, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Đorđević Dušica, nastavnik u srednjoj školi, diplomirani filozof
Đorđević Ivan, Etnografski institut, Beograd
Đorđević Jelena, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Đorđević Kristina, studentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Đorđević Ljubiša, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Đorđević Milan, Gimnazija Svetozar Miletić Srbobran
Đorđević Milan, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Đorgović Jelena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Đorić Vladimir, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dostanić Anđela, alumni, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dragićević Šešić Milena, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dragović Njegoš, doktorand
Drobnjak Danijel, student
Drobnjak Nemanja, časopis “Novi Plamen”
Duhaček Daša, Univerzitet u Beogradu
Đukić Mihajlo, Institut ekonomskih nauka
Đukić Petar, Tehničko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor u penziji
Đureinović Jelena, Fond za humanitarno pravo
Đuretanović Ljiljana, građanka
Đurković-Đaković Olgica, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Džamonja Ignjatović Tamara, Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka
Džejna Smolo Ema, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Ejdus Filip, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Erdei Ildiko, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Faragó Kornélia, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Filipović Božidar, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Folić Radomir, Univerzitet u Novom Sadu, profesor emeritus
Franeta Duška, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad
Fundić Dušan, Balkanološki institut, SANU
Gačanović Ivana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Gajić Bakić Teodora, magistar okupacione terapije
Gajić Ranka, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Garić Aleksandar, građanin
Gašić Ranka, Institut za savremenu istoriju
Gavrilović Ljiljana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Gharaibeh Simonović Meysun, Filoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Givić Sadija, građanin
Gligorović Milica, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Goldstein Ivo, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Gruhonjić Dinko, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Grujić Sanja, građanka
Grujičić Igor, građanin
Gubaš Aleksandar, građanin
Gunjić Ivan, advokat
Gvozden Vladimir, Univerzitet u Novom Sadu
Hadžić Marko, građanin
Hasanović Jasnim, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Hofman Ana, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Hromadžić Hajrudin, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Huruz Memović Elma, Univerzitet u Sarajevu
Ilić Dragan, Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Novi Sad
Ilić Rajković Aleksandra, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ilić Vujo, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA
Ilić Zdravko, građanin
Ilijić Saša, građanin
Imamović Damir, građanin, muzičar
Isailović Gorana, prim. dr. spec. dermatovenerologije
Ivanović Evica, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ivanović Zorica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jacić Ljubomir, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Požarevac
Jakovina Tvrtko, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jakovljev Ivana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Jakšić Ivana, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Jakšić Ivana, ULUS, samostalni umetnik
Janković Dragan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Janković Iva, građanka
Janković Milana, alumni, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Janković Niko, Mediterran Publishing d.o.o., Novi Sad
Janošević Višnja, Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci
Jeftić Andrej, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jeftić Ljerka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Jelić Marijan, Univerzitet u Novom Sadu
Jerinić Jelena, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu
Jerković Janko, građanin
Jevtić Aleksandar, građanin
Jokić Boris, Institut za društvena istraživanja, Sveučilište u Zagrebu
Joksimović Aleksandra, Fakultet likovnih umetnosti
Joksimović Lola, Centar za kulturnu dekontaminaciju
Jolović Dušan, građanin, Garver Engineering
Jonuz Fadil, Društvo psihologa Srbije
Jovanović Aleksandar, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Jovanović Aleksandra, Univerzitet u Beogradu
Jovanović Đokica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, profesor u penziji
Jovanović Kozlowski Radmila, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jovanović Miloš, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Jovanović Miodrag, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jovanović Neven, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jovanović Slavica, alumni, Univerzitet u Beogradu
Jovanović Tatjana, Prva kragujevačka gimnazija
Jovanović Veljko, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Jovanović Vladan, Institut za noviju istoriju Srbije
Jovanović Vladimir, Univerzitet u Beogradu
Jovanovski Dragan, psiholog
Jović Nikola, student
Jurić Hrvoje, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Juričić Siniša, građanin
Jurišić Dragana, građanka, diplomirani psiholog, član Udruzenja psihoterapeuta
Kandić Zoran, nastavnik filozofije
Kapidžić Damir, Univerzitet u Sarajevu
Karajlović Zoran, građanin
Kaveždi Miroslav, istraživač kulturnog razvitka
Kiselić Ledinsky Antonio, kulturolog, umjetnik i producent
Klasić Hrvoje, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Klepec Peter, Slovenačka akademija nauka i umetnosti, Ljubljana
Kleut Jelena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Kljajić Ivan, Akademija Umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
Knežević Sava, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kojdić Petar, advokat
Kojić Mladenov Sanja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Komad Marina, savetnica za medije
Komatović Nikola, nezavisni istraživač
Komel Dean, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Korać Nada, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor univerziteta u penziji
Kosanović Nikola, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kosanović Sonja, alumni, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kosanović Tatjana, Radio Beograd
Kostić Miroslava, Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kotevski Aleksandar, arhitekta
Kovačević Bojan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Kovačević Marko, Univerzitet u Beogradu
Kovačević Petrović Bojana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Kovačić Kristijan, CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske
Kozma Robert, Grupa 484
Kralj Nenad, građanin
Krčmar Filip, Istorijski arhiv Zrenjanin
Kron Beba, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, naučni savetnik
Krsmanović Potocnik, Ksenija, građanka
Krstić Milan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Krstić Višnja, Institut za književnost i umetnost, Univerzitet u Beogradu
Kulenović Nina, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kuljić Todor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, profesor u penziji
Kurtović-Folić Nadja, Univerzitet u Novom Sadu, profesor u penziji
Ķušić Aleksandar, arhitekta
Kuzmančev-Stanojević Sonja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Kuzmanović Adrijana, alumni, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kuzmanović Dušan, penzioner, bivši sekretar CFDT
Kuzmanović Zorica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Lazarević Mladen, student, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Lazarević Patricia, građanka
Lazarević Radak, Sanja, Institut za političke studije
Lazarević Tatjana, građanka, novinarka kossev.info
Lazić Mladen, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Lazović Ksenija, građanka
Lazović Milena, freelancer
Lazović Živan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Leka Arian, pisac
Levai, Deneš, slobodni umetnik
Lončar Jelena, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Lončar Jelena, pravnica
Lončarević Katarina, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Lošonc Alpar, Univerzitet u Novom Sadu, SANU
Lukić Filip, građanin
Lukić Jasminka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Lukić Petar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Lukić Vladimir, student master studija filozofije
Luthar Oto, Znanstvenorazsikovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti
Maksić Ivana, građanka, prevoditeljka
Maldini Pero, Sveučilište u Dubrovniku
Malešev Milana, doktorand
Mandić Marija, Balkanološki institut, SANU
Manić Slavica, Ekonomski fakultet
Manić Željka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Manojlović Jadranka, advokat u penziji
Manojlović Pintar, Olga, Institut za noviju istoriju Srbije
Marčenko Andreja, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Marić Ana, građanka, prevodilac
Marinkov Pavlović Lidija, Akademija umetnosti, Likovni departman, Univerzitet u Novom Sadu
Marjanović Miljana, građanka
Marjanović Vladimir, Centar za hrišćansko-demokratske studije
Marković Aleksandra, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marković Anđela, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marković Dušica, građanka
Marković Goran, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet u Beogradu, profesor emeritus
Marković Slobodan G., Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Marković Smilja, Institut tehničkih nauka, SANU
Markuš Tanja, slikarka
Marović Vladimir, Gimnazija, Kraljevo
Mašović Dragana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Matanović Milica, studentkinja, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Matejić Bojana, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet u Beogradu
Matić Gordana, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Matović Marijana, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Medaković Ljubomir, IT inženjer
Međedović Janko, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Medin Dušan, diplomirani arheolog
Mehmedović Ivan, diplomirani filozof
Menčik David, student filozofije
Mićić Milorad, Filozofska fakulteta Ljubljana
Mihailović Peđa, Univerzitet u Beogradu
Mihajlović Dijana, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Mihić Dušan, građanin
Mijić Emilija, Institut društvenih nauka
Milanković Aleksandar, nastavnik filozofije, Saobraćajno-tehnička škola, Zemun
Milanović Jasmina, Institut za savremenu istoriju
Milenković Goran, Narodna biblioteka Bor
Milenković Kerković Tamara, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, redovni profesor
Milenković Pavle, Filozofski fakultet, Univerzite u Novom Sadu, redovni profesor
Milenković Tatjana, građanka
Miletić Aleksandar, Institut za noviju istoriju Srbije
Milić Anđelija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Milićević Anita, građanka
Milićević Milena, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Milinkov, Smiljana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Milivojević Snježana, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Miljaković Ivan, filozof
Miljković Nikola, Univerzitet u Beogradu
Milojević Jasmina, građanka
Milojević Milica, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent
Milojević Tijana, građanka
Milonjić Slobodan, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
Miloradov, Marija, građanin, advokat i profesor filozofije
Miloš Brigita, Sveučilište u Rijeci
Milosavljević Stojanović Gordana, Službeni glasnik
Milosavljević Tatjana, građanka
Milosavljević Vesna, novinar
Milošević Olivera, Institut tehničkih nauka, SANU
Milošević Srđan, Institut za noviju istoriju Srbije
Milutinović Nebojša, građanin, stolar
Mirčetić Predrag, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miškeljin Lidija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mitić Andrej, građanin
Mitić Sanja, Univerzitet u Beogradu
Mitranić Nevena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mitrovanov Milojević Marija, SPPA Udruženje za primenjenu humanistiku
Mitrović Biljana, nezavisni istraživač
Mladenović Ivan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Močnik Rastko, Univerzitet u Ljubljani, profesor u mirovini; Univerzitet Singidunum
Mojić Dušan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Momčilović Dragan, politikolog
Mraković Ana, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
Mrgić Jelena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Muzaferija Annes, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Nedović Desanka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Nenadić Mile, Univerzitet u Novom Sadu, prof. u penziji
Nenić Iva, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet u Beogradu
Nešić Goran, Fakultet sporta i fizičkog vasiptanja, Univerzitet u Beogradu
Nešić Mioljub, Laboratorija za atomsku fiziku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
Nikolić Aleksandar, građanin
Nikolić Aleksandar, psiholog i programer
Nikolić Aljoša, umetnik
Nikolić Jovana, student, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Nikolić Nevena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nikolić Tomislav, građanin
Nikolić-Đorić Emilija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, istraživač saradnik u penziji
Nikolova Petrović Liljana, građanka
Ninković Bojan, građanin
Ninković Slavnić Danka, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Nojković Aleksandra, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Novaković Miljana, građanka
Obradović Aleksandar, politikolog
Obradović Boško, narodni poslanik, SP Dveri
Obradović Tijana, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Obradović Vladimir, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Obrenović Andrijana, građanka
Ognjanov, Galjina, Univerzitet u Beogradu
Olenik Aleksandar, advokat, Građanski demokratski forum
Olujić Dragomir, građanin
Omerbegović Julija, građanka
Orlović Lovren, Violeta, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Osmani Valdete, student
Pajvančić-Cizelj Ana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Pandurov Vladimir, Univerzitet Union
Panić Ana, Muzej Jugoslavije
Pantelić Ivana, Institut za savremenu istoriju
Pantelić Željka, konsultant
Pantić Vladimir, Evropski pokret u Srbiji Valjevo
Parčina Ivana, Fakultet za sport, Univerzitet Union “Nikola Tesla”
Patócs László, RTV Vojvodina
Pauković Davor, Sveučilište u Dubrovniku
Paunović Tatjana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pavasovic Trost Tamara, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Pavićević Đorđe, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
PavlakovićVjeran, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Pavlović Andrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pavlović Dejan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Pavlović Dušan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Pejić Nataša, građanka, magistar filozofije
Pejić Nikić Jelena, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Pekez Božana, građanka, JP Pošta Srbije
Pekić Quarrie, Sofija, nezavisni ekspert za kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju
Pepić Anđela, Univerzitet u Banja Luci
Perišić Natalija, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Perišić Vladan, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Perišić Vladimir, reditelj
Perović Drago, Filozofski fakultet Nikšić Univerzitet Crne Gore
Perović Latinka, naučni savetnik u penziji
Pešić Jelena, Univerzitet u Beogradu
Pešić Vesna, profesor u penziji i naučni saradnik IFDT
Petković Miodrag, Univerzitet u Nišu, redovni profesor u penziji
Petković Nikola, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Petronijević Ilija, filozof
Petronijević Marija, građanka
Petrović Bojana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petrović Dalibor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petrović Jelisaveta, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petrović Milan, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petrović Mladen, Festival nauke
Petrović Nataša, GMF Balkan Trust for Democracy
Petrović Predgrag, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Petrović Radovan, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerzitet „Union -Nikola Tesla”, redovni profesor u penziji
Petrović Tanja, ZRC, Slovenačka Akademija nauka i Umetnosti, Ljubljana
Petrović Tijana, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Petrović Todosijević Sanja, Institut za noviju istoriju Srbije
Plećaš Tamara, Institut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Podolšak Milena, doktorand, Univerzitet u Stokholmu
Popadić Dragan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Popović Branka, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Popović Đorđe, Beogradski fond za političku izuzetnost
Popović Dragan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Popović Dragana, Univerzitet u Beogradu, profesorka u penziji
Popović Predrag, građanin
Prekić Adnan, građanin, istoričar
Pressburger Csaba, građanin
Prohaska Miroslava, građanin, elektroinzenjer M.Sc.
Prole Dragan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Pucarević Bojana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Puhovski Žarko, Univerzitet u Zagrebu, bivši predsednik Hrvatskog Helsinškog komiteta
Pupavac Danilo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Purešević Dragana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Puvaca Nataša, građanka
Quaedvlieg Emma, Grad Šabac
Quaedvlieg-Mihailović Sneška, Europa Nostra
Radojković Miroljub, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, profesor u penziji
Radosavljević Duško, Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Krstić Vrkatić”, Novi Sad
Radosavljević Ivana, građanka
Radovanović Marina, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Radovanović Vera, građanin
Radovanović Zoran, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, red. prof. u penziji; Akademija medicinskih nauka SLD
Radović Biljana, Gimnazija 20. oktobar, Bačka Palanka
Radović Tea, SPPA Udruženje za primenjenu humanistiku
Radulović Jovan, student
Radulović Lidija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Raičević Nina, Filozofski fakultet
Rajković Đorđe, student
Rakić Aleksandra, građanka
Rakić Vodinelić Vesna, Pravni fakultet, Univerzitet Union, profesor u penziji
Rakonjac Stevan, Institut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Repovac Nikšić Valida, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Ristić Bojan, građanin
Ristić Božana, građanka
Ristić Marko, alumni, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ristić Tamara, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Robert Lenard, reditelj
Rodríguez Andreu Miguel, časopis “Balkania”
Roginer Oskar, Center for Advanced Studies – South East Europe, University of Rijeka
Romčević Branko, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Rot Zoran, građanin
Rubil Jelena, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, ComTrade
Rudivić Katarina, alumni, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Ruml Mirjana, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sadžakov Slobodan, Univerzitet u Novom Sadu
Samardžić Miroslav, građanin, politikolog
Samardžić Momir, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Samardžić Nikola, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Samardžić Slobodan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Sandić Goran, Beogradski centar za ljudska prava
Santini Veselka, građanka
Šarčević Pavle, građanin
Sardžoska Natasha, Institute of anthropology and ethnology of Skopje
Šarić Željko, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
Savanović Aleksandar, Fakultet Političkih Nauka, Univerzitet u Banja Luci
Savić Biljana, filozof
Savić Slaviša, pesnik
Savić Strahinja, građanin
Savić Svetlana, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Savić Zlatko, građanin
Savić-Bojanić Maja, Sarajevo School of Science and Technology, BiH
Savković Marko, Beogradski fond za političku izuzetnost
Šećerović Vuk, samostalni umetnik
Seferović Nada, istoričarka umetnosti u penziji
Sekulić Nada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sekulović Ivan, Fondacija Centar za demokratiju, saradnik
Šešelja Branimir, Univerzitet u Novom Sadu
Šestović Vladimir, European Civic Forum
Simendić Marko, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Simeunović Nemanja, građanin, inženjer informatike
Simić Jelena, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu
Simić Marina, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Simić Sara, studentica
Simić Slavko, Muzički Institut, SANU
Šimon Vuletić Viktorija, Gradski muzej Subotica
Simović Natalija, Ne davimo Beograd
Širinić Daniela, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Slavković Ljubica, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Slavnić Jovan, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor u penziji
Šljivić Dragan, građanin
Smiljanić Damir, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor
Snežana, Trajilović građanka
Sokolović Vladimir, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Šolaja Bogdan, SANU
Spasenović Vera, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Spasić Ivana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Spasojević Dušan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Sretenović Danica, građanka
Stamenković Živojin, Mašinki fakultet, Univerzitet u Nišu
Stanaćev Puača, Dragana, Fakultet likovnih umetnosti
Stanarević Svetlana, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Stančić Milan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stanković Biljana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stanković Fuada, Univerzitet u Novom Sadu, profesor u penziji
Stanković Jelena, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Stanojević Filip, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Stefanović Jelena, Gimnazija Kreativno pero, Beograd
Stefanović Milena, Evropski fond za Balkan
Stepanović Ilić Ivana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stepanović Vanja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stepić Milutin, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
Stevanović Lada, Etnografski institut, SANU
Stevanović Marjana, Danas
Stević Zoran, Univerzitet u Beogradu
Štiks Igor, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd / Filozofska fakulteta, Ljubljana
Štimac Majda, građanka, umetnica
Stojanović Dubravka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stojanović Đurica, student, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Stojanović Gajić Sonja, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Stojanović Jasna, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stojanović Marko, Etnografski muzej
Stojanović Slavica, Rekonstrukcija Ženski fond
Stojanović Sonja, građanka, psihoterapeutkinja
Stojčić Marijana, Centar za primenjenu istoriju
Stojić Božena, Institut za urbane politike
Stojiljković Đurđevka, student
Stojković Aleksa, građanin
Stojković Biljana, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stojković Branimir, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, profesor u penziji
Stojković Nebojša, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, redovni profesor
Stojmenović Dragan, Narodna biblioteka Bor
Stošić Mirjana, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet u Beogradu
Stošić Rakić Olivera, kulturni menadžer Danube Networks, Ulm, Nemačka
Štrbić Vesna, građanka
Stubbs Paul, Ekonomski institut, Zagreb
Stupar Milorad, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stupar Slobodan, novinar
Šubić Vesna, filolog
Subotić Irina, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
Subotić Milan, Institut za evropske studije, Beograd
Svetlica Sandra, građanka
Tadić Aleksandra, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tadić Boris, Socijaldemokratska stranka
Tadić Miloje, građanin
Talevska Irina, Filoloski Fakultet Blaze Koneski, Skopje
Tarabić Iva, građanka
Tasić Stefan, politikolog
Teokarević Jovan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Tepavac Tara, doktorand, Karl Franzens University of Graz
Tešin Srđan, pisac, alumni, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Timotijević Jovana, Institut za urbane politike
Todorov Petar, Institut za nacionalna istorija – Skopje
Todorović Bojan, sociolog
Todorović Dupica, Univerzitet u Beogradu
Todorović Jelisaveta, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Todorović Zorana, nezavisan istraživač
Tomanović Smiljka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tomić Svetlana, Fakultet za strane jezike, Alfa BK Univerzitet
Tomin Goran, alumni, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tomović Nenad, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Toms Denis, student, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Tošić Tamara, građanka
Tošković Oliver, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Trifunović Vesna, Etnografski institut, SANU
Trnavac Vuk, student master studija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Trpkov Đorđe, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
Tunić Srđan, Street Art Walks Belgrade
Turajlić Srbijanka, Univerzitet u Beogradu, profesor u penziji
Turčalo Sead, Univerzitet u Sarajevu
Turk Niskač, Barbara, ZRC SAZU
Turza Karel, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor u penziji
Ulcar Milena, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uskoković Dragan, Institut tehničkih nauka, SANU
Vajzović Emir, Fakultet politickih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Varady Tibor, SANU
Vasiljević Branka, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
Vasiljević Marija, Balkanološki institut, SANU
Veljačić Petar, građanin
Veselinović Dobrica, politikolog, Ne davimo Beograd
Veselinović Hofman Mirjana, Fakultet muzičke umetnosti, redovni profesor u penziji
Vesnić Snežana, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vešović Goran, građanin, Euromedik Beograd
Visković Ivo, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor u penziji
Vladičić Minja, Viša ekonomska škola
Vladisavljević Nebojša, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Vodojević Jelena, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Vranić Bojan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Vučinić Marinko, Beogradska otvorena škola
Vučković Aleksandar, časopis za društvenu i humanističku misao “Noema”
Vučković Šahović Nevena, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu, profesorka u penziji
Vujačić Ilija, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica
Vujadinović Dragica, Univerzitet u Beogradu, redovna profesorka
Vujanac Tijana, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Vujkov Goran, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Vujović Sreten, profesor univerziteta u penziji
Vukomanović Milan, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vukomanović Rastegorac, Vladimir, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vuković Branka, novinar
Vuković Dragana, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vuković Slavica, građanka
Vuković Slobodan, Institut za fiziku
Vuksanović Tijana, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Zakić Vladimir, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zarić Teodora, SP Dveri
Žarković Petar, doktorand, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zdravković Sandra, građanka
Zebeljan, Milica, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Zec Manja, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
Zelić Nebojša, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Žeželj Iris, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Živanović Jovan, građanin
Živanović Slavoljub, građanin, penzioner
Živković Branimir, građanin
Živković Valentina, Balkanološki institut, SANU
Zlatanović Sanja, Etnografski institut, SANU
Zlatković Snežana, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, asistent
Žolja Aleksandar, građanin
Žunić Natalija, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Zupančič, Alenka, Filozofski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana; European Graduate School
Žurić Jakovina Iva, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Zurnić Bonisch, Irena, građanka, Modis Life Science